Uw gezondheid voorop

“De kwaliteit van lucht is essentieel voor uw gezondheid en concentratie.”

Wat is het belang van gezonde lucht?

U ademt ten slotte 24 uur per dag zuurstof in en uit. Zonder het te weten is het vaak slecht gesteld met de kwaliteit van lucht binnen een pand. Voornamelijk in scholen en kinderdagverblijven is regelmatig sprake van een slecht binnenklimaat. Maar ook in woningen is de luchtkwaliteit een ondergeschoven kindje. Toch is hier gemakkelijk wat aan te doen.

PP Service helpt u graag met het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen uw (school)pand of woning. Wij voeren gratis een geavanceerde luchtkwaliteitsmeting bij u uit en maken daarmee eventuele knelpunten middels een uitgebreid meetrapport zichtbaar. Aan de hand van deze rapportage beoordelen wij samen met u welke luchttechnische oplossing het best bij u past. Wij leveren tal van ventilatoren en ventilatiesystemen voor particulieren, kinderdagverblijven, scholen en bedrijven.

Feiten

 • In klaslokalen worden grenswaarden voor een gezonde luchtkwaliteit veelvuldig overschreden
 • Verdubbeling van de toevoer van verse buitenlucht levert 15% betere leerprestaties op*
 • Een kwart van het ziekteverzuim is gerelateerd aan de werkomgeving en is met vele procenten te verlagen
 • Kinderen lopen een verhoogd risico voor het ontwikkelen van aandoeningen aan luchtwegen
 • Een gezond en comfortabel binnenklimaat bespaart op uw energierekening
* Bron: Wargocki et al 2005, onderzoek in Zweedse en Deense basisscholen

Luchttechniek

PP Service helpt u graag om uw pand of woning goed te ventileren.
Wij werken met diverse afzuig- en ventilatiesystemen:

Centrale afzuigsystemen

Single Flow ventilatiesysteem

 • Gelijktijdig afzuigen van keuken, badkamer en toilet
 • Luchttoevoer op natuurlijke wijze (bijv. via roosters in gevels)
 • Geschikt voor eensgezins- en meergezinswoningen
 • Geschikt voor nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud
 • Elke woning of wooneenheid heeft een eigen afzuigventilator
 • Al dan niet met vochtsensor

Demand Flow ventilatiesysteem

 • Natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer
 • Afzuigpunten in alle ruimten van woning/pand
 • Ieder afzuigpunt heeft eigen kanaal
 • Eén centrale CO2-sensor meet CO2-niveau in alle verblijfsruimten
 • Automatische ventilatie bij daling CO2-niveau

Luchtsystemen

Air Comfort Control systeem voor woningen

 • Vraaggestuurde ventilatie in ieder vertrek
 • Energiebesparend (EPC bijdrage tussen 0,15-0,24)
 • Centrale luchtafvoer via centrale afzuigunit
 • Uit te breiden met CO2 sensoren
 • Communicatie via het lichtnet

Air Comfort Control systeem voor scholen, kinderdagverblijven en bedrijven

 • Klok- of CO2 gestuurde ventilatie
 • Spui-ventilatie van lokalen, bijvoorbeeld tijdens pauzes
 • Monitoring van de luchtkwaliteit in klaslokalen (CO2-concentratie)
 • Geen energieverspilling door overmatig ventileren (vraaggestuurd)
 • Mogelijkheid apart ventilatieprogramma per lokaal/kantoor

Andere systemen voor woningen en bedrijven

 • Afzuigventilatoren voor keuken, douche en toilet
 • Afzuigventilatoren voor publieksruimten, zoals restaurants en cafés